Privatlivspolitik

Indledning

Vi indsamler og behandler personlige oplysninger med det formål at levere hjemmesideudviklings- og supporttjenester til vores kunder. Dette inkluderer oprettelse af hjemmesider, teknisk support, fakturering og andre relaterede tjenester.

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontakt oplysninger neden for.

Deceiin I/S
Randersvej 27, 1.tv, 8200 Aarhus N
CVR-nr.: 44176130

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via contact@deceiin.com

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, benytter vi cookies for at sikre, at hjemmesiden fungerer korrekt. Yderligere information om dette kan findes i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores hjemmeside eller ønsker at få mere information om vores services, er du velkommen til at kontakte os via:

Kontaktformular

Email

Telefon

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med dialogen, for eksempel for at besvare dine spørgsmål om vores ydelser. Den information, vi behandler, er begrænset til det, du giver os under vores kommunikation.

Almindelige oplysninger som navn, email og telefonnummer behandles typisk. Vores retsgrundlag for behandlingen af disse personoplysninger er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sletter vores kommunikation med dig, når det er klart, om du ønsker vores ydelser eller ej. I særlige tilfælde kan der dog opstå behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid.

Kommunikation med kunder

Vi har nødvendigvis brug for at kommunikere med vores kunder for at sikre korrekt levering af vores ydelser. I denne forbindelse kan vi behandle oplysninger som navn, adresse, detaljer om ydelser, specifikke aftaler, betalingsinformation og lignende.

Grundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Når ydelsen er fuldført, og eventuelle udestående forhold er afsluttet, vil vi straks slette de pågældende personoplysninger.

Bogføring

Vi er forpligtet til at gemme alle regnskabsbilag i overensstemmelse med bogføringsloven. Dette indebærer, at vi opbevarer fakturaer og lignende bilag til brug i forbindelse med regnskabsføring.

Disse bilag kan indeholde almindelige personoplysninger såsom navn, adresse og beskrivelse af ydelser. Vores retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med bogføring er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra. Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter afslutningen af det pågældende regnskabsår.

Samarbejdspartnere

Vi udnytter services fra Webflow til at udvikle vores hjemmesider, og derfor har de, som vores samarbejdspartnere også indhold fra vores kunders virksomheder.

Det er vores ansvar at sikre, at behandlingen af dine personoplysninger sker på en forsvarlig måde. Vi stiller derfor strenge krav til vores samarbejdspartnere, og det er en forudsætning, at vores partnere garanterer for beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi indgår specifikke aftaler med virksomheder, der agerer som databehandlere på vores vegne, med det formål at hæve sikkerhedsniveauet for dine personoplysninger.

Dog videregiver vi ikke fortrolig information til en tredjemand.